Page 1 of 9 pages   1 2 3 >  Last »

Homer's Iliad 1 — Text tables

Text based on: Leaf W. The Iliad. Edited, with apparatus criticus, prolegomena, notes, and appendices. Vol. 1: Books i-xii. 2nd ed. London: Macmillan. 1900.

Generate text table:

Enter entry_id of the first verse in a range

Enter number of the first verse in a range

Enter entry_id of the last verse in a range

Enter number of the last verse in a range

entry_id, number of verse and text of verse
5971. Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
5982. οὐλομένην, ἣ μυρί' Ἀχαιοῖς ἄλγε' ἔθηκε,
5993. πολλὰς δ' ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
6004. ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
6015. οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή,
6026. ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
6037. Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.
6048. τίς τ' ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι;
6059. Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός· ὁ γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς
60610. νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,
60711. οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα
60812. Ἀτρεΐδης· ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
60913. λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ' ἀπερείσι' ἄποινα,
61014. στέμματ' ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
61115. χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
61216. Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν·
61317. “Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐυκνήμιδες Ἀχαιοί,
61418. ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες
61519. ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, ἐὺ δ' οἴκαδ' ἱκέσθαι·
61620. παῖδα δ' ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ' ἄποινα δέχεσθαι,
61721. ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα.”
61822. ἔνθ' ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ
61923. αἰδεῖσθαί θ' ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
62024. ἀλλ' οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,
62125. ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
62226. “μή σε, γέρον, κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω
62327. ἢ νῦν δηθύνοντ' ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα,
62428. μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο.
62529. τὴν δ' ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν
62630. ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ, τηλόθι πάτρης,
62731. ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν.
62832. ἀλλ' ἴθι, μή μ' ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς κε νέηαι.”
62933. ὧς ἔφατ', ἔδδεισεν δ' ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ,
63034. βῆ δ' ἀκέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης.
63135. πολλὰ δ' ἔπειτ' ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθ' ὁ γεραιὸς
63236. Ἀπόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Λητώ·
63337. “κλῦθί μευ, ἀργυρότοξ', ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας
63438. Κίλλάν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις,
63539. Σμινθεῦ, εἴ ποτέ τοι χαρίεντ' ἐπὶ νηὸν ἔρεψα,
63640. ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί' ἔκηα
63741. ταύρων ἠδ' αἰγῶν, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·
63842. τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν.”
63943. ὣς ἔφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων,
64044. βῆ δὲ κατ' Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ,
64145. τόξ' ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην.
64246. ἔκλαγξαν δ' ἄρ' ὀϊστοὶ ἐπ' ὤμων χωομένοιο,
64347. αὐτοῦ κινηθέντος· ὃ δ' ἤϊε νυκτὶ ἐοικώς.
64448. ἕζετ' ἔπειτ' ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ' ἰὸν ἕηκε·
64549. δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ' ἀργυρέοιο βιοῖο.
64650. οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς,
64751. αὐτὰρ ἔπειτ' αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς
64852. βάλλ'· αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί.
64953. ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾤχετο κῆλα θεοῖο,
65054. τῇ δεκάτῃ δ' ἀγορήνδε καλέσσατο λαὸν Ἀχιλλεύς·
65155. τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
65256. κήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα θνῄσκοντας ὁρᾶτο.
65357. οἱ δ' ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁμηγερέες τε γένοντο,
65458. τοῖσι δ' ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
65559. “Ἀτρεΐδη, νῦν ἄμμε πάλιν πλαγχθέντας ὀΐω
65660. ἂψ ἀπονοστήσειν, εἴ κεν θάνατόν γε φύγοιμεν,
65761. εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς.
65862. ἀλλ' ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν ἢ ἱερῆα
65963. ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ' ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν,
66064. ὅς κ' εἴποι ὅτι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
66165. εἴτ' ἄρ' ὅ γ' εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται ἠδ' ἑκατόμβης·
66266. αἴ κέν πως ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων
66367. βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι.”
66468. ἦ τοι ὅ γ' ὧς εἰπὼν κατ' ἄρ' ἕζετο, τοῖσι δ' ἀνέστη
66569. Κάλχας Θεστορίδης, οἰωνοπόλων ὄχ' ἄριστος,
66670. ὃς ᾔδη τά τ' ἐόντα τά τ' ἐσσόμενα πρό τ' ἐόντα,
66771. καὶ νήεσσ' ἡγήσατ' Ἀχαιῶν Ἴλιον εἴσω
66872. ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων·
66973. ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
67074. “ὦ Ἀχιλεῦ, κέλεαί με, διίφιλε, μυθήσασθαι
67175. μῆνιν Ἀπόλλωνος, ἑκατηβελέταο ἄνακτος·

Error occured:

Success!

Logging in...

Logging out...

Login

Username

Password

Auto-login on future visits

Post your comments here.